ASML: NES – New Enterprise Structure implementatie

ASML systemen worden verkocht via centrale verkoop punten in Azië, Nederland en de Verenigde Staten. Deze centrale punten, met name in Azië en Europa moeten worden opgesplitst in lokale verkoop punten om zo te kunnen blijven voldoen aan de lokaal geldende regels.

Het NES project voert ook procesverbeteringen door om de lokale verkoopprocessen nog beter te integreren met de logistieke processen. Dit betekent dat verschillende inkoop- en verkoopdocumenten automatisch van de juiste informatie worden voorzien.

Integratie

Om het gehele end-to-end proces op een juiste manier te laten verlopen zijn er diverse integraties tussen SAP ERP en bijvoorbeeld SAP GTS nodig. Deze systemen moeten ook worden voorbereid en ingericht om met de nieuwe enterprise structuur te kunnen werken om fouten en blokkades te voorkomen.

Business Process Analyst

In de rol van Business Process Analyst heeft Pitch ERP samen met andere implementatie partners het SAP ERP systeem inricht om de lokale verkoop processen te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de juiste informatie wordt afgedrukt op documenten die het inkoop- en verkoopproces ondersteunen (zoals orders, facturen, e.d.).

Resultaten

We hebben het proces rondom de lokale verkopen in het SAP systeem geïmplementeerd. Alle processen zijn goed op elkaar afgestemd om systeem-, optie- en serviceverkopen mogelijk te maken. Daarnaast hebben we procesverbeteringen doorgevoerd om het gehele end-to-end proces beter te laten verlopen en meer inzicht geven.

Over ASML

ASML is een Nederland hightechbedrijf en de belangrijkste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scanners, die worden gebruikt bij het maken van chips. Klanten zijn veelal chipproducenten. ASML heeft een sleutelrol in de snel groeiende industrie die onze moderne techniek mogelijk maakt, zoals smartphones.

This post is also available in: Engels

« Terug